کارشناس منابع انسانی و اداری (تهران)

تمام وقت 
کارشناس منابع انسانی

شرح موقعیت شغلی

ما در سیکا برای توسعه کیفی و کمی ثروت انسانی خود، نیاز به همکاری در سمت کارشناس منابع انسانی و اداری داریم. اگر سابقه و تخصص شما در در این زمینه بوده و در صورت دارا بودن تمامی شرایط ذیل ، جای شما در تیم ما خالیست.

شرح شغل:

 • شناسایی نیازهای استخدامی سازمان، طراحی آگهی‌های شغلی، بررسی رزومه‌ها، مصاحبه با داوطلبان و انتخاب کاندیداهای مناسب، از طرق مختلف سایت ها, کانالهای تلگرام , گروه های مدیریتی و صنفی, Linkedin
 •  برگزاری جلسات مصاحبه و توانایی تشخیص مطابقت فرد با فرهنگ سازمان و موقعیت شغلی مربوطه
 • توسعه و اجرای سیستم‌های ارزیابی عملکرد کارکنان و بررسی پیشرفت آن‌ها در طول زمان.
 • توسعه استراتژی‌ها برای نگه‌داشتن کارکنان با استعداد و کاهش نرخ ترک شغل.
 • جمع‌آوری و تحلیل داده‌های مرتبط با منابع انسانی و ارائه گزارش‌های مدیریتی.
 •  محاسبه کارکرد و حقوق و دستمزد
 •  تشکیل پرونده و بروزرسانی اطلاعات پرسنلی کارکنان
 • تدوین شناسنامه شغلی
 •  تعریف شاخص های عملکردی و پایش آنها، نظارت و مدیریت سیستم ارزیابی عملکرد کارکنان برای بهبود و افزایش بازدهی
 • انجام مناسبات و ارتباطات اداری با سازمانهای مرتبط با شرکت
 • ارایه گزارشات به مدیریت

شرایط احراز

 • روابط عمومی بالا و برقراری ارتباط موثر
 • حداقل سن ۳۰ و حداکثر ۴۰
 • تحصیلات مرتبط در زمینه منابع انسانی مزیت ویژه ای محسوب می شود
 • سابقه کار در شرکت های حوزه تکنولوژی و IT مزیت ویژه ای محسوب می شود.
 •  آشنا به اصولی تدوین قراردادها و قوانین اداره کار
 •  توانایی بالا در ایجاد ارتباط سازنده با پرسنل
 • آشنا به اصول طراحی و اجرای فرایندهای OnBoarding , OffBoarding
 • تسلط به مکاتبات اداری
 • آشنایی کامل با نرم افزار آفیس
 • آشنا به امور اداری و دفتری

 

فهرست